Logo SUM

Informuję, iż zgodnie z decyzją Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, czas pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w dniu 31 grudnia 2015 r. /Sylwester/ został ustalony w  godzinach  od godz. 730 do godz. 1130

KIEROWNIK
Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
dr n. prawn. Helena Wicher

[Przesłano przez: E. Drzeżdzoń]