Logo SUM

 

Minister Zdrowia przyznał 50 stypendiów dla studentów i 5 stypendiów dla doktorantów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016.

Najwięcej, bo aż 15 stypendiów otrzymali studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w tym:

  • 11 studentów V i VI roku kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
  • 3 studentów VI roku kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego w Katowicach
  • 1 studentka VI roku farmacji Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

 

Minister Zdrowia powołał zespół ekspertów do spraw oceny wniosków stypendialnych, złożony z przedstawicieli uczelni medycznych ze stopniem lub tytułem naukowym z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Zespół oceniał wnioski metodą punktową. Studenci i doktoranci, którzy otrzymali stypendium, uzyskali największą liczbę  punktów.

Wysokość stypendium wynosi: 15 000 zł – dla studentów oraz 25 000 zł – dla doktorantów. Wypłata będzie jednorazowa.

Stypendystom gratulujemy!


[Przesłano przez: Agata Kalafarska]