Plakat

Wszechnica PAU i Muzeum w Gliwicach serdecznie zapraszają na wykład pod tytułem „Śmierć i zjawiska jej towarzyszące”, który wygłosi prof. Jerzy Vetulani z Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie.


Wykład odbędzie się 17 grudnia (czwartek) o godz. 16.00 w Muzeum, willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a. Wstęp wolny.
Śmierć jest ostatnim, nieodwracalnym aktem naszego życia. Wiele fenomenów towarzyszących odejściu z tego świata związanych jest z wygasaniem funkcji naszego mózgu. Wykład profesora Vetulani wyjaśni nam jak te zjawiska widzi uczony, posiadający wielką wiedzę o biologii i funkcjach mózgu 


Notka biograficzna

Profesor Jerzy Vetulani pochodzi z osiadłej w Polsce włoskiej rodziny Vetulanich. Urodził się w 1936 roku w Krakowie. W Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył studia z biologii a następnie z chemii. Od 1956 roku pracuje w Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie, a także w Małopolskiej Wyższej szkole Zawodowej im. J. Dietla. Wykłada w Collegium Medicum UJ, na Wydziale Psychologii UJ oraz na Wydziale Filozofii Przyrody Uniwersytetu Jana Pawła II. Studiował i pracował w University of Cambridge oraz Vanderbilt University. W Centrum Kopernika w Krakowie pełni funkcję przewodniczącego sekcji Neuroscience. Profesor ma na swoim koncie naukowym szeroko uznane w świecie osiągnięcia z zakresu psychofarmakologii, neurobiologii i biochemii.
Najważniejsze osiągnięcie naukowe to sformułowanie hipotezy mechanizmu działania leków przeciwdepresyjnych. Pracuje nad mechanizmami pamięci, uzależnienia i depresji. Jest autorem ponad 200 prac badawczych cytowanych w światowej literaturze naukowej ponad 4000 razy, oraz autorem trzech książek. W uznaniu osiągnięć naukowych został wybrany na członka PAU i PAN, zaszczycony doktoratem honorowym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Śląskiego UM w Katowicach. Jest członkiem honorowym Indian Academy of Neuroscience oraz członkiem licznych towarzystw naukowych.
Profesor Vetulani jest autorem kilkuset wykładów i artykułów popularno-naukowych. Przez okres 21 lat pełnił funkcję Redaktora Naczelnego najstarszego polskiego czasopisma popularno-naukowego „Wszechświat”.
Profesor Vetulani to także humanista, etyk i społecznik otwarty i wrażliwy na ludzkie problemy. W młodości występował w „Piwnicy pod Baranami”, działał w klubach dyskusyjnych, uprawiał żeglarstwo oraz działał w organizacjach młodzieżowych.


[Przesłano przez:  Agata Kalafarska]