11 grudnia 2015 r. w Sali Koncertowej Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach odbyły się obchody 120-lecia Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 

W uroczystości udział wzięli m.in.: przedstawiciele władz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Jan Duława, Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski, Kanclerz SUM dr n. o zdr. Bernadeta Kuraszewska; Poseł RP Andrzej Sośnierz, Przedstawicielka Ministerstwa Zdrowia - Agata Kowalska, Barbara Daniel – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, Wiceprezydent Katowic – Waldemar Bojarun, Doradca Prezydenta Sosnowca prof. Marek Barański, Dyrektor Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Ewa Momot oraz Dorota Suchy - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Śląskiego OW NFZ, Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej dr Jacek Kozakiewicz, Czesława Brylak-Kozdraś – Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Henryk Świerczyński - Dyrektor ds. Techniczno-Ekonomicznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, przedstawiciele władz Wydziałów SUM, dyrektorzy szpitali klinicznych oraz pracownicy SPSK im. Andrzeja Mielęckiego SUM w Katowicach.

 Gości powitał Dyrektor Szpitala  dr Włodzimierz Dziubdziela. Następnie głos zabrał JM Rektor SUM prof. Przemysław Jałowiecki podkreślając rolę placówki, jako szpitala klinicznego SUM: „Dla uczelni medycznej, która za swoją misję przyjmuje odkrywanie i przekazywanie prawdy poprzez prowadzenie badań naukowych oraz kształcenie studentów, szpitale kliniczne są niezbędnym elementem, bez którego wykonanie tych zadań byłoby niemożliwe. Ze wszystkich tych obowiązków Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego wywiązuje się wzorowo.” – podkreślił JM Rektor. Historię i osiągniecia Szpitala przedstawił Dyrektor dr Włodzimierz Dziubdziela, a Naczelna Pielęgniarka, Danuta Rudzka-Cesarz przybliżyła rozwój pielęgniarstwa na przestrzeni 120 lat istnienia Placówki.

Kolejnym punktem uroczystości była jubileuszowa sesja naukowa. Wykłady wygłosili:  prof. dr hab. n. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień - „Wyzwania i dylematy w transplantologii”,  prof. dr hab. n. med. Lech Cierpka - „10 lat transplantacji wątroby” oraz prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek -  „Rozwój dializoterapii na Śląsku”.

JM Rektor wraz z Dyrektorem Szpitala wręczyli także statuetki zasłużonym pracownikom Szpitala. Uroczystość zakończyła się koncertem Marcina Wyrostka z zespołem.

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]