W dniu 4 grudnia 2015 r. odbyły się w Sali Konferencyjnej Hotelu „Angelo” w Katowicach uroczystości związane z Jubileuszem 15-lecia powstania Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Polsko-Francuskie Sympozjum „Polish Shoulder Club Meeting”.

Władze Uczelni, Wydziału Lekarskiego w Katowicach i SPSK Nr 7 SUM w Katowicach Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca reprezentował Prorektor ds. Nauki, prof. dr hab. n. med. Jan Duława. Poza wybitnymi autorytetami z Paryża, Saint Jean i Marsylii, w spotkaniu uczestniczyli m.in. profesorowie: Szymon Dragan z Wrocławia, Julian Dutka z Krakowa, Stanisław Pomianowski z Warszawy, Sławomir Snela z Rzeszowa, Jerzy Okrajni, Krzysztof Ficek i Jacek Durmała z Katowic. Wykład wprowadzający, poświęcony historii oraz dokonaniom jednostki, wygłosił prof. dr hab. n. med. Damian Kusz, kierownik Katedry i Kliniki. Obchodom towarzyszyły bardzo miła i życzliwa atmosfera oraz wzruszające przemowy zaproszonych Gości. Podczas sympozjum poświęconemu chirurgii barku wykładowcy zaprezentowali niezwykle wartościowe i ciekawe referaty, które z pewnością przyczynią się do rozpropagowania problemów związanych ze stawem ramiennym w Polsce. Wspomnieć należy o gorącej dyskusji i wymianie doświadczeń. Konferencja ta miała zarówno wymiar międzynarodowy, jak i międzypokoleniowy. W wydarzeniu tym uczestniczyli ordynatorzy większości oddziałów ortopedyczno-traumatologicznych woj. śląskiego, lekarze specjaliści,  lekarze w trakcie specjalizacji, studenci koła naukowego przy Katedrze i Klinice Ortopedii oraz rehabilitanci i pielęgniarki.

/Damian Kusz

Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM/

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]