Logo SUM

Uprzejmie informuję, iż od stycznia 2016 r. lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, o nazwie  e-ZLA.
Niemniej jednak będą  nadal funkcjonować dotychczasowe zaświadczenia lekarskie w formie papierowej ZUS ZLA.
Natomiast od 1 stycznia  2018 r. będą wystawiane wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

Podstawa prawna:

Art.1, art. 23, art.24, art. 26 ustawy z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066).

Art. 62 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 159 ze zm.).

Kierownik Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych SUM
dr n. prawn. Helena Wicher

[Przesłano przez: Bożena Ciochoń]