Portret

Pani lek. Agnieszka Koźmin-Burzyńska, pracownik oddziału dziennego dla osób z zaburzeniami nerwicowymi SPSK  Nr 7 SUM w Katowicach Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca, doktoryzująca się w Śląskim Uniwersytecie Medycznym została tegoroczną laureatką konkursu o Stypendium Naukowe Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej im. Antoniego Dębskiego.

Opiekunem naukowym Laureatki jest Pani prof. dr hab. n. med. Irena Krupka-Matuszczyk. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbyło się podczas inauguracji obrad XVII Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, 28 listopada br. w Lidzbarku Warmińskim. Stypendium jest indywidualną nagrodą pieniężną przyznawaną corocznie w drodze konkursu. Jego podstawowym celem jest zachowanie pamięci o dokonaniach i dorobku pioniera techniki hiperbarycznej, który poprzez swoje działania i osiągnięcia rozsławił imię polskiej hiperbarii na cały świat. Stypendium jest również próbą uhonorowania i zachęcenia do dalszej pracy dla młodych pracowników nauki oraz pasjonatów, którzy zaczynają swoją osobistą historię z techniką lub medycyną hiperbaryczną. 

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]