Dyplom

Dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej dr Wojciech Giermaziak nadał Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego SUM prof. dr hab. n. med. Krystynie Olczyk tytuł Przyjaciela Głównej Biblioteki Lekarskiej oraz odznaczył Medalem Siedemdziesięciolecia istnienia Biblioteki, za wniesiony trud w stworzenie Narodowego Muzeum Nauk Medycznych. 

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]