Dyplom

Dr n. o zdr. Magdalena Gruszczyńska – pracownik Zakładu Psychologii Katedry Filozofii i Nauk Humanistycznych, Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach zdobyła prestiżowe wyróżnienie dla młodych naukowców International Association of Sport Kinetics.

Pani Doktor podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku” w Szczecinie odbywającej się w dniach 3–4 grudnia 2015 pod auspicjami  IASK,  zaprezentowała pracę pt.: "Wybrane czynniki determinujące poziom aktywności fizycznej uczestników maratonów kolarstwa górskiego". 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]