Plakat konferencji

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Okulistyki Kliniki Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaprasza naV Ogólnopolską Studencką Konferencję Okulistyczną, która odbędzie się 11 grudnia 2015 o godzinie 14:00 w Uniwersyteckim Centrum Onkologii i Okulistyki SPSK Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Organizatorzy zapraszają do bezpłatnego udziału studentów nauk medycznych i przyrodniczych. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną prace z dziedziny okulistyki, które zostały przeprowadzone przez studentów kół naukowych uczelni medycznych z całej Polski.
Wykład inauguracyjny pt.:"Zastosowanie kliniczne Optycznej Koherentnej Tomografii Przedniego Odcinka" wygłosi prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek, kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM.

Podobnie jak w poprzednich latach nad wartością merytoryczną będzie czuwała komisja ekspertów. Panel dyskutantów będzie odnosił się do najważniejszych problemów poruszonych w prezentacjach. Udział w konferencji umożliwia szersze zapoznanie się z wybraną problematyką z zakresu okulistyki. Ponadto wydarzenie jest doskonałą okazją dla studentów na rozwijanie naukowych zainteresowań, szczególnie dla tych wiążących swoją karierę z tą dziedziną medycyny.

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]