4 grudnia br. odbyła się uroczystość otwarcia Centrum Dydaktycznego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM w Sosnowcu. Budynek Centrum Dydaktycznego został  dobudowany do istniejącej siedziby przy ul. Jagiellońskiej 4. Projekt otrzymał dofinansowanie  w wysokości  ponad 26,5 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W uroczystości wzięli udział: Ireneusz Ryszkiel - Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Mateusz Rykała - Wiceprezydent Miasta Sosnowiec, Wilhelm Zych - Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu, Zbigniew Byszewski - Pełnomocnik Prezydenta Sosnowca ds. Oświaty, prof. dr hab. Janusz Pluta - Prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, dr n. farm. Zofia Gardecka - Z-ca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, dr n. farm. Piotr Brukiewicz - Prezes Śląskiej Izby  Aptekarskiej, dr Stanisław  Dyląg - Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu – Pan Prof. dr hab. n. med. Leszek  Wieczorek, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji podinsp. mgr Tomasz Kłosowicz, ks. Kanclerz Mariusz Karaś  - Biskup Diecezji Sosnowieckiej, ks. Piotr Madej -  Duszpasterz Akademicki, Prof. dr hab. Jan Pachecka z Katedry Biochemii i Chemii Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prof. dr hab. n. med. Andrzej Maślankiewicz – Honorowy Profesor SUM oraz Władze Uczelni – JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, Kanclerz SUM dr n. o zdr. Bernadeta Kuraszewska, mgr inż. Izabella Krzak - Z-ca Kanclerza Dyrektor ds. Inwestycji i Eksploatacji, mgr inż. Ryszard Bajer -  Z-ca Dyrektora ds. Technicznych SUM, przedstawiciele władz Wydziałów SUM oraz kierownicy Katedr i pracownicy Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM.

Gości przywitała Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. Krystyna Olczyk. Następnie głos zabrał JM Rektor SUM prof. Przemysław Jałowiecki: „wykonaliśmy kolejny krok w budowaniu nowoczesnej, innowacyjnej i otwartej Uczelni. Jestem przekonany, że nowe Centrum Dydaktyczne pozwoli na dalsze  podnoszenie  poziomu kształcenia studentów, a absolwenci SUM będą jeszcze lepiej przygotowani do podjęcia pracy na konkurencyjnym rynku w gospodarce opartej na wiedzy” –powiedział Rektor.  Również Dziekan Wydziału prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka, w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na nowe możliwości, jakie otwierają się przez Wydziałem: „Nowa inwestycja z pewnością zwiększy  efektywność pracy, pozwoli w pełni ujawnić potencjał dydaktyczny i naukowy pracowników Wydziału” - stwierdził Dziekan. Następnie podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Centrum Dydaktycznego. Po uroczystym przecięciu wstęgi, goście mieli możliwość zwiedzenia nowoczesnych sal i laboratoriów Wydziału.

W Centrum znajduje się siedem nowoczesnych laboratoriów dydaktycznych, pracownie i sale seminaryjne umożliwiające kształcenie studentów na najwyższym poziomie.

Wszystkie pomieszczenia laboratoryjne w Centrum zostały wyposażone w nowoczesną aparaturę specjalistyczną m.in. spektrometr masowy, mikroskop konfokalny, spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego wysokiej rozdzielczości, chromatograf cieczowy i drukarkę 3D.

Projekt odpowiada na potrzeby edukacyjne studentów kierunków farmacja, biotechnologia medyczna i analityka medyczna oraz pracodawców zatrudniających absolwentów. Pozwoli na dobre wykształcenie przyszłych farmaceutów i biotechnologów potrafiących samodzielnie się uczyć i poszukiwać informacji, a także efektywnie korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych w praktyce zawodowej oraz procesie uczenia się przez całe życie.

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]