Baner konferencji

W dniach 25-27 listopada 2015 r. w Katowicach, pod Patronatem JM Rektora SUM prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego odbyła się ogólnopolska konferencja Śląska Jesień Elektrokardiologiczna. Konferencja, zorganizowana przez Klinikę Elektrokardiologii i Niewydolności Serca Wydziału Nauk o Zdrowiu wraz ze swoją bazą - Oddziałem Elektrokardiologii SPSK nr 7  GCM SUM im. prof. Leszka Gieca w Katowicach-Ochojcu i Fundacją Elektrokardiologia-Ochojec wspierającą Oddział, była kontynuacją wieloletniej tradycji Jesiennych Warsztatów Resynchronizacyjnych. 

Eksperci ze wszystkich wiodących w kraju ośrodków elektrokardiologicznych dyskutowali o problemach i możliwościach elektrokardiologii, która poprzez stymulację serca resynchronizującą skutecznie poszerzyła swoje działania, jako jedna z najskuteczniejszych form terapii niewydolności serca.

niewydolne serce MRI

Zaprezentowano szerokie spektrum diagnostyki i terapii zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca oraz metody optymalizacji terapii resynchronizującej. Jednym z wiodących tematów były powikłania elektroterapii, w szczególności narastający problem usuwania elektrod wewnątrzsercowych. Po raz pierwszy w tym roku omówiono problemy zaburzeń oddychania w czasie snu jako czynnika ryzyka nagłej śmierci sercowej, rozwoju niewydolności serca i przyczyny niepowodzeń ablacji migotania przedsionków.

W programie Konferencji znalazła się sesja dedykowana pielęgniarkom i technikom medycznym. Głównymi tematami były zasady ochrony radiologicznej w pracowni elektroterapii i edukacja pacjentów poddanych zabiegom elektroterapii.

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba
Kierownik  Kliniki Elektrokardiologii i Niewydolności Serca
Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


[Przesłano przez: Agata Kalafarska]