W dniu 27 listopada br. podczas Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w Bydgoszczy odbył się finałowy etap II edycji konkursu Samo-Rządź. W kategorii "Inicjatywa społeczna" pierwsze miejsce zajął projekt "Warsztaty naukowe - DNA Encyklopedia Życia", organizowany przez studentów kierunku biotechnologia medyczna Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM w Katowicach, a którego koordynatorem była studentka Justyna Wilińska.

Konkurs Samo-Rządź jest inicjatywą Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu studenckiego przygotowanego przez samorządy studenckie publicznych wyższych szkół medycznych działających w Polsce, wchodzących w skład KRAUM.

Konkurs realizowany jest w trzech kategoriach:
- akcja promująca zdrowie,
- wydarzenie kulturalne,
- inicjatywa społeczna (działania na rzecz społeczności akademickiej).

W pierwszym etapie Komisja wyłaniania najlepsze projekty, które następnie są przedstawiane na posiedzeniu KRAUM. Po ich przedstawieniu rektorzy poprzez głosowanie przyznają miejsca konkretnym projektom.

Projekt "Warsztaty naukowe - DNA Encyklopedia Życia" jest to ogólnopolskie przedsięwzięcie koordynowane przez Akademickie Stowarzyszenie Studentów Biotechnologii, które odbywa się corocznie w największych miastach Polski. Warsztaty odbyły się 17 kwietnia br. przy Placu Stulecia w Sosnowcu. Celem warsztatów jest propagowanie wiedzy z dziedziny biotechnologii oraz popularyzacja nauki wśród społeczeństwa, oraz zachęcenie młodych ludzi do studiowania biotechnologii medycznej. W czasie tego wydarzenia odbyły się:

- demonstracyjne doświadczenia z udziałem publiczności,
- pokazy oraz degustacja kuchni molekularnej,
- wystawa zdjęć promująca szeroko pojętą biotechnologię,
- prezentacja preparatów mikroskopowych,
- krótkie wykłady prowadzone przez studentów biotechnologii medycznej,
- konkursy z udziałem przechodniów, uczniów oraz studentów.

Paweł Pęcak
Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]