Logo SUM

UWAGA STUDENCI!!!
Informujemy, iż została zawarta kolejna Umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku, z siedzibą przy ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik.

Jednocześnie przypominamy, że podstawą odbycia praktyk jest wydane przez poszczególne Wydziały Uniwersytetu i zaakceptowane przez jednostki przyjmujące na praktykę, skierowanie studenta na praktykę, zawierające proponowany termin jej realizacji oraz program praktyki.

Wykaz wszystkich podmiotów leczniczych, z którymi Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zawarł umowy ramowe w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych można znaleźć w zakładce Student/Dział ds. Karier i Promocji/Partnerzy SUM w zakresie praktyk.

[Przesłano przez: Aleksandra WILK]