W dniu 14 listopada 2015 r. odbyła się druga edycja kursu pt.  "Stany zagrożenia życia w gabinecie stomatologicznym, prewencja, rozpoznawanie i postępowanie". Kurs organizowany był przez Katedrę Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, a kierownictwo naukowe objęli prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek  oraz prof. dr hab. n. med. Jacek Kasperski.

Pomysłodawcą kursu był Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek. Wykłady prowadzone były przez wybitnych profesorów, specjalistów z dziedzin: anestezjologii, intensywnej terapii oraz kardiologii, chorób wewnętrznych, dermatologii i alergologii. Wykłady podzielone były na trzy bloki tematyczne. Pierwszy blok prowadzony był przez specjalistów z Kliniki  Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. Uczestnicy kursu poznali procedury postępowania w przypadku wstrząsu oraz innych ciężkich stanów zagrożenia życia. Poruszony był również temat znieczuleń stosowanych w gabinecie stomatologicznym oraz sposobów uśmierzania ostrego bólu po zabiegach chirurgicznych. W części praktycznej uczestnicy ćwiczyli na fantomach podstawowe i zaawansowane zabiegi resuscytacyjne (BLS, ALS) oraz wkłucia dożylne i prawidłowe zakładanie wenflonu. Drugi blok wykładowy prowadzony był przez  specjalistów z III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii w Zabrzu. Tematyka wykładów dotyczyła pacjentów z grupy ryzyka leczonych kardiologicznie. Trzeci blok wykładów, prowadzony przez specjalistów z Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii w Zabrzu, dotyczył nadwrażliwości na środki znieczulenia miejscowego, zaostrzenia astmy w gabinecie stomatologicznym oraz anafilaksji w praktyce lekarza stomatologa.

Kurs spotkał się z dużym zainteresowaniem i został wysoko oceniony przez uczestników.

dr n. med. Aleksandra Czelakowska
Zakład Protetyki Stomatologicznej
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]