W dniu 10 listopada 2015 r. w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbyło się uroczyste dyplomatorium absolwentów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski, Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej dr Rafał Kiełkowski, Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik, władze Wydziału, nauczyciele akademiccy, absolwenci i ich rodziny.

Dyplomy ukończenia studiów wręczono 343 absolwentom. Za najwyższą średnią, nagrody otrzymali absolwenci: Anna Kuśka i Anna Bochenek. Dyplomami uhonorowano także absolwentów, którzy odnieśli sukcesy sportowe. W trakcie uroczystości absolwenci złożyli przysięgę lekarską.
Wykład pt. „Wybudzenie śródoperacyjne” wygłosiła prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM.


[Przesłano przez: Michał Henke]