W dniu 7 listopada 2015 r. w Centrum Dydaktycznym Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach odbyło się dyplomatorium specjalistów w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego. W uroczystości wzięli udział: Prodziekan WNoZ dr hab. n. hum. Lesław Niebrój, dr n. hum. Halina Kulik, dr n. med. Beata Hornik, dr n. med. Agnieszka Młynarska, specjaliści oraz ich bliscy i rodziny. Uroczystość poprowadziła dr n. med. Beata Hornik – kierownik specjalizacji. Okolicznościowy wykład pt. „Kulturowe uwarunkowania przemocy w rodzinie” wygłosiła dr n. hum. Halina Kulik.

Pan Prodziekan dr hab. n. hum. Lesław Niebrój wręczył dyplomy specjalistom, którzy odbyli szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego zorganizowane przez Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach w okresie od 13 maja 2013 r. do 13 maja 2015 r. i złożyli egzamin państwowy w dniu 1 października 2015 r. przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Warszawie, uzyskując tytuł Pielęgniarki/Pielęgniarza Specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego. W imieniu specjalistów głos zabrał mgr Ludwik Szewczyk.

W szkoleniu specjalizacyjnym  w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego na WNoZ w Katowicach uczestniczyło 45 osób, co stanowi odsetek 13% wszystkich specjalistów w tej dziedzinie w Polsce. 


[Przesłano przez: Agata Kalafarska]