Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Semestr zimowySemestr letni
Dziekanat zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramów
Kierunek Dietetyka I stopnia

stacjonarne I rok
stacjonarne II rok
stacjonarne III rok

niestacjonarne I rok
niestacjonarne II rok
niestacjonarne III rok

 

stacjonarne I rok
stacjonarne II rok
stacjonarne III rok

niestacjonarne I rok
niestacjonarne II rok
niestacjonarne III rok

 

Kierunek Dietetyka II stopnia

stacjonarne I rok
stacjonarne II rok

niestacjonarne I rok
niestacjonarne II rok

 

stacjonarne I rok
stacjonarne II rok 

niestacjonarne I rok
niestacjonarne II rok

 

Kierunek Zdrowie publiczne I stopnia

stacjonarne I rok
stacjonarne II rok
stacjonarne III rok

niestacjonarne II rok

 

stacjonarne I rok
stacjonarne II rok
stacjonarne III rok

niestacjonarne II rok

 

Kierunek Zdrowie publiczne II stopnia

stacjonarne I rok BiHP
stacjonarne II rok

stacjonarne I rok ZŚiPChŚ
stacjonarne II rok ZŚiPChŚ

niestacjonarne I rok
niestacjonarne II rok

 

 

stacjonarne I rok BiHP
stacjonarne II rok

stacjonarne I rok ZŚiPChŚ
stacjonarne II rok ZŚiPChŚ

niestacjonarne I rok
niestacjonarne II rok

 

 

Kierunek Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym I stopnia

stacjonarne I rok P-S
stacjonarne II rok P-S
stacjonarne III rok P-S

 

stacjonarne I rok P-S
stacjonarne II rok P-S
stacjonarne III rok P-S

 

Kierunek Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym II stopnia

stacjonarne I rok P-S
stacjonarne II rok P-S

 

stacjonarne I rok P-S
stacjonarne II rok P-S