Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Semestr zimowySemestr letni
Dziekanat zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramów
Kierunek Dietetyka I stopnia

stacjonarne I rok
stacjonarne II rok
stacjonarne III rok

niestacjonarne I rok
niestacjonarne II rok

stacjonarne I rok
stacjonarne II rok
stacjonarne III rok

niestacjonarne I rok
niestacjonarne II rok

Kierunek Dietetyka II stopnia

stacjonarne I rok
stacjonarne II rok

 niestacjonarne I rok

 

stacjonarne I rok
stacjonarne II rok

niestacjonarne I rok

 

Kierunek Zdrowie publiczne I stopnia

stacjonarne I rok

niestacjonarne I rok

stacjonarne II rok
stacjonarne III rok
stacjonarne III rok - ZRZ - PS

stacjonarne I rok

niestacjonarne I rok 

stacjonarne II rok
stacjonarne III rok

stacjonarne III rok - ZRZ - PS

Kierunek Zdrowie publiczne II stopnia

 

niestacjonarne I rok

stacjonarne I rok

stacjonarne II rok

stacjonarne I rok - piątek-sobota

stacjonarne II rok - piątek-sobota

niestacjonarne I rok

stacjonarne I rok

stacjonarne II rok

stacjonarne I rok - piątek-sobota

stacjonarne II rok - piątek-sobota
Kierunek Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym I stopnia

stacjonarne I rok - PS

stacjonarne II rok - PS

stacjonarne I rok

stacjonarne II rok

Kierunek Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym II stopnia

stacjonarne I rok

stacjonarne II rok

 

stacjonarne I rok

stacjonarne II rok