30 października w auli im. prof. W Zahorskiego w Katowicach-Ligocie odbyła się uroczysta inauguracja Uniwersytetów Licealisty prowadzonych przez Wydziały: Lekarski w Katowicach i Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystyczny w Zabrzu. Zajęcia rozpoczęło 61 uczniów.

Słuchaczy powitali: Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Jan E. Zejda, Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek,  Prodziekani Wydziałów: prof. dr hab. n. med. Jacek Kasperski, dr hab. n. med. Zenon Czuba i dr hab. n. med. Marek Waluga, a także koordynatorzy Uniwersytetów Licealisty: Wydziału w Katowicach -  dr hab. n. med. Tomasz Francuz i w Zabrzu -  dr hab.  n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka.

Obecni byli także przedstawiciele nauczycieli akademickich, którzy prowadzą zajęcia w ramach Uniwersytetu Licealisty: dr hab. n. med. Grzegorz Bajor, prof. nadzw. SUM, kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz dr n. przyr. Danuta Grygierczyk z Zakładu Biologii Molekularnej WLK.

Słuchacze zostali uroczyście pasowani na studentów przez Dziekanów Wydziałów, a następnie wysłuchali wykładu inauguracyjnego „Drobnoustroje - czy nadal są groźne?” dr hab. n. med. Alicji Ekiel. Po zakończeniu oficjalnej uroczystości licealiści zwiedzili kampus Uczelni oraz Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.

Celem Uniwersytetów Licealisty prowadzonych przez Wydziały SUM są: popularyzacja studiów w obszarze medycznym, pogłębianie wiedzy i zainteresowań licealistów w zakresie nauk ścisłych, a także zainteresowanie najzdolniejszych z nich nauką w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]