W przededniu Światowego Dnia Walki z Otyłością, w piątek, 23 października br. w Auli Wydziału Zdrowia Publicznego SUM w Bytomiu, miała miejsce debata poświęcona problemowi nadwagi i otyłości u dzieci w Polsce. W debacie wzięło udział blisko trzystu studentów dietetyki i zdrowia publicznego, liczne grono pracowników naukowych, oraz zaproszeni goście, a wśród nich Minister Zdrowia profesor Marian Zembala i zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju lek. med. Grzegorz Hudzik.

Hasło przewodnie debaty: jak skutecznie walczyć z otyłością.

Wprowadzeniem do dyskusji było wystąpienie dziekan WZP, dr hab.n.farm. Elżbiety Grochowskiej-Niedworok o rosnącym problemie otyłości u dzieci w Polsce i Europie oraz działaniach UE w kierunku wypracowania dobrych praktyk w zwalczaniu tego problemu. W debacie, oprócz dr n.med. Beaty Całyniuk, prezentującej wypracowany w woj. śląskim program walki z otyłością wśród dzieci szkolnych, wypowiedziało się kilkunastu studentów i pracowników naukowych. Wnioski wynikające z debaty będą przedstawione na konferencji w Warszawie, zapowiedzianej przez Ministra Zdrowia na drugą połowę listopada br.

[Zdjęcia: dr n. med. Agnieszka Białek-Dratwa, dr n. o zdr. Ilona Hajok] 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]