prof. dr hab. n. med. Zbigniew K. Wszołek

R E K T O R  I  S E N A T
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH
mają zaszczyt zaprosić na uroczystość

NADANIA TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

Panu Prof. Zbigniewowi K. Wszołkowi

która odbędzie się
w dniu 5 listopada 2015 roku o godzinie 11:00
w Auli A-3 im. prof. dr hab. dr h.c. Witolda Zahorskiego
w Katowicach-Ligocie przy ul. Medyków 18

P R O G R A M:

 • Hymn Państwowy
 • Otwarcie uroczystości i powitanie Gości przez JM Rektora prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego
 • Laudacja Promotora Pana prof. dr hab. n. med. Grzegorza Opali
 • Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 
  Panu prof. dr hab. n. med. Zbigniewowi K. Wszołkowi
 • Wykład Doktora Honoris Causa Pana prof. dr hab. n. med. Zbigniewa K. Wszołka: 
  pt.: „Neurologia translacyjna. Przykłady postępowań technologicznych na podstawie własnego doświadczenia.”
 • Zamknięcie uroczystości
 • Gaudeamus

Profesor Zbigniew Wszołek, absolwent Śląskiej Akademii Medycznej, jest światowej sławy autorytetem w zakresie badań genetycznych w przypadkach rodzinnego występowania choroby Parkinsona, zespołów parkinsonowskich i otępienia czołowoskroniowego.

Jest autorem oraz współautorem ponad 430 prac naukowych i publikacji z zakresu nowych genów biorących udział w etiologii choroby Parkinsona, choroby Alzheimera, atypowych parkinsonizmów, dystonii i innych chorób zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego.

Prof. Zbigniew Wszołek jest redaktorem i recenzentem licznych czasopism naukowych, jest współautorem ważnych opatentowanych odkryć związanych z identyfikacją mutacji genetycznych w rodzinnej chorobie Parkinsona, mutacji genetycznych związanych z rodzinnym parkinsonizmem, oraz nowego polinukleotydu w rodzinnej chorobie Parkinsona.

Profesor jest członkiem w kilkunastu Towarzystwach  Neurologicznych, m.in. American Academy of Neurology, American Neurology Association, American Clinical Neurophysiology Society, Mayo Alumni Association, International Association of Parkinsonism and Related Disorders, Association of Electrodiagnostic Medicine, Parkinson Study Group, Duval Country Medical Society, Florida Medical Association i Word Federation of Neurology Research Group on Parkinson’s Disease and Related Disorders. Jest członkiem Komitetu Wykonawczego i skarbnikiem Word Federation of Neurology Research Group on Parkinson’s Disease and Related Disorders.

Zbigniew Wszołek jest współzałożycielem International Association of Parkinsonism and Related Disorders oraz Foundation of Parkinsonism and Related Disorders,  a także członkiem zarządu w International Association of Parkinsonism and Related Disorders.

W uznaniu dorobku naukowego oraz aktywnej współpracy z polskimi ośrodkami naukowymi został wyróżniony Honorowym Członkostwem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Honorowym Członkostwem Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Honorowym Członkostwem Japońskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Ścisła współpraca z polskimi ośrodkami naukowymi, w tym Katedrą Neurologii Wieku Podeszłego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach pozwoliła na dynamiczny rozwój warsztatu naukowego w zakresie badań dotyczących głównie choroby Parkinsona oraz choroby Alzheimera.

 [Przesłano przez: Agata Kalafarska]