Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłosiła nabór wniosków stypendialnych dla doktorantów oraz naukowców.

 

Zgłoszenia będą przyjmowane do 13 kwietnia 2014.

Realizacja stypendium może rozpocząć się najwcześniej w sierpniu 2015. Stypendium musi zostać zakończone do końca czerwca 2016.

JUNIOR ADVANCED RESEARCH AWARD

Stypendia dla doktorantów w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy w roku realizacji stypendium będą uczestnikami ostatnich 2 lat studiów doktoranckich i których rozprawa doktorska będzie ukończona nie wcześniej, niż po powrocie ze stypendium. W momencie aplikowania kandydat musi być na zaawansowanym etapie pisania rozprawy (ukończony co najmniej jeden rozdział).

Stypendia przeznaczone są na realizację własnych projektów badawczych w uczelniach amerykańskich, organizacjach pozarządowych lub think-tankach. Stypendia mają na celu umożliwienie zebrania materiałów do przygotowywanej pracy doktorskiej. Pobyt w uczelni amerykańskiej daje możliwość korzystania z trudno dostępnych lub nieosiągalnych w Polsce publikacji, pozwala na udział w badaniach laboratoryjnych i bezpośrednie konsultacje ze specjalistami w danej dziedzinie. Kandydat przedstawia własny projekt badań; czas jego realizacji powinien odpowiadać czasowi przyznanego stypendium.

Czas trwania stypendium może wynosić do 6 do 9 miesięcy.

SENIOR AWARD

Stypendia dla pracowników naukowych pracujących w polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-badawczej w Polsce na realizację własnych projektów badawczych bądź badawczo-dydaktycznych na uczelniach amerykańskich, placówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych.

Czas trwania stypendium może wynosić od 4 do 9 miesięcy.

Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.fulbright.edu.pl/programy/dla-polakow

 


[Przesłano przez: Sabina Wejner]