Karnety sportowe

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych informuje, iż od dnia 01 października 2015 r. uległy zmianie ceny karnetów sportowych uprawniających do korzystania z usług sportowych i rekreacyjnych w różnych obiektach na terenie całego kraju, z których można korzystać w ramach Umowy-Porozumienia (obowiązującej do 30 kwietnia 2016 r.) podpisanej z firmą Benefit Systems S.A.

Aktualne ceny karnetów przedstawione są w poniższej tabeli:

BENEFIT SYSTEMS S.A.

Do kogo kierowana oferta:

Rodzaje karnetów

 MultiSport PLUS

MultiSport CLASSIC

MultiSport ACTIVE 8

Pracownicy, emeryci, renciści SUM

166,93 zł

147,29 zł

97,21 zł

Osoby Towarzyszące – powyżej 15-go roku życia

175,78 zł

157,11 zł

117,84 zł

Dzieci poniżej 15-go roku życia

87,40 zł

65,79 zł

57,94 zł

Karta basenowa dla dzieci – poniżej 15-go roku życia

40,00 zł

37,00 zł

37,00 zł

Karnety uprawniają do korzystania z różnych usług i zajęć  w różnych obiektach sportowych na terenie całego kraju:

  • Karnet MultiSport PLUS – bez miesięcznego lub dziennego limitu wejść,
  • Karnet MultiSport CLASSIC – 30 wejść w miesiącu (1 raz dziennie),
  • Karnet MultiSport ACTIVE 8 – 8 wejść w miesiącu (2 razy w tygodniu).

 

Przypominamy jednocześnie, iż można zakupić karnet sportowy firmy OK System Polska S.A.,
z którą również podpisana jest Umowa-Porozumienie (obowiązująca do 31 marca 2016 r.).
Warunki skorzystania z oferty przedstawia poniższa tabela:

OK SYSTEM POLSKA S.A.

Do kogo kierowana oferta:

Rodzaje karnetów

Bez limitu

Open

Limitowany

Pracownicy, emeryci, renciści SUM oraz członkowie ich rodzin

149,00 zł

95,00 zł

71,00 zł

Karnet bez limitu pozwala na korzystanie z różnych usług w tym samym i różnych obiektach,
Karnet Open pozwala na korzystanie raz dziennie w danym obiekcie, bez interwału między obiektami,
Karnet limitowany pozwala na korzystanie 3 razy w tygodniu.

Przy zakupie karnetu limitowanego wymagana jest płatność za 3 miesiące z góry

 


Przypominamy, iż wyżej wymienione
karnety sportowe
NIE PODLEGAJA DOFINANSOWANIU

Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH.

Nabycie karnetu możliwe jest w dowolnym czasie trwania Umowy z wybraną firmą. W przypadku zainteresowania nabyciem karnetu niezbędnym jest dokonanie telefonicznego zgłoszenia do 19 dnia każdego miesiąca do Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych, co umożliwi korzystanie z niego od kolejnego miesiąca.

Zgodnie z zawartymi Umowami płatności za karnety odpowiednio do wybranej opcji/rodzaju dokonywane będą indywidualnie przez Pracownika/Użytkownika za pośrednictwem platformy internetowej. W konsekwencji za pośrednictwem platformy internetowej wybranej firmy Pracownik/Użytkownik jako indywidualny nabywca karnetu może samodzielnie dokonywać przedłużenia, zawieszenia i rezygnacji z karty.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 208 35 24

 

 [Przesłano przez: Beata Urbańczyk]