2 października 2015 roku, odbyła się doniosła uroczystość – odnowienia dyplomów.

W obchodach jubileuszu 50-lecia ukończenia studiów, połączonego z odnowieniem dyplomów lekarza i lekarza-dentysty uczestniczyli: Władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - JM Rektor prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med.  Joanna Lewin-Kowalik, Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym  prof. dr hab. n. med.  Maciej Misiołek, a także Prezes  Śląskiej Izby Lekarskiej dr Jacek Kozakiewicz oraz licznie przybyli absolwenci, wśród nich osoby, które osiągnęły najwyższe profesorskie tytuły naukowe i stanowiska:

  • Profesor Maria TRUSZ-GLUZA,
  • Rektor SUM w Katowicach w kadencji 1988-1990 Profesor Marcin KAMIŃSKI,
  • Profesor Andrzej KWOLEK,
  • Profesor Andrzej BRODZIAK.

„Wielki to dla mnie zaszczyt, że mogę uczestniczyć w tym wyjątkowym spotkaniu. Witam Państwa serdecznie w murach naszej Alma Mater i dziękuję za przybycie na złote dyplomatorium. Szczególnie dziś, w dniu jubileuszu wyraźne stają się wspomnienia z młodości.  Przybyli Państwo na to spotkanie, bogaci w olbrzymie doświadczenia życiowe, zawodowe i naukowe”. – powiedział zwracając się do absolwentów JM Rektor SUM prof. Przemysław Jałowiecki.

Następnie głos zabrali: Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej dr Jacek Kozakiewicz oraz Zastępca Przewodniczącego Wydziałowego Samorządu Studenckiego Wydziału Lekarskiego w Katowicach Pan Michał Kosowski.

Po tym wystąpieniu JM Rektor wraz z Dziekanem Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, prof. Maciejem Misiołkiem wręczyli dyplomy przedstawicielom  absolwentów: Wydziału Lekarskiego Pani Jadwidze Zaborowskiej-Koss oraz Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Panu Ryszardowi Malingowi.

Następnie JM Rektor odczytał słowa przysięgi Hipokratesa, którą obecni na uroczystości absolwenci  składali 50 lat temu.

W imieniu absolwentów głos zabrała Pani  Maria Pamucka, a Pani Maria Fojtach-Jarosińska odczytała wiersz.

                                               

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]