Pani mgr Justyna Nowak, studentka IV roku Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu i Pani mgr Anna Brończyk-Puzoń z IV roku Studium Doktoranckiego Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, zdobyły pierwsze miejsca w sesjach odbywających się w ramach I Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Badaczy „Dietetyka i regulacja metabolizmu” 24 września w Warszawie.

Pani mgr Justyna Nowak przedstawiła pracę pt. „Ryzyko wystąpienia niedoboru 25(OH)D3 wśród kobiet powyżej 65 roku życia” a Pani mgr Anna Brończyk-Puzoń pracę pt. „Przydatność wskaźnika wisceralnej tkanki tłuszczowej w ocenie wybranych parametrów stanu odżywienia i badań biochemicznych u kobiet z zespołem policystycznych jajników”. Gratulujemy!

Dyplom 1

Dyplom 2

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]