Baner kongresu

W dniach 12-14 października 2015 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Komisji Europejskiej oraz wysokim patronatem Parlamentu Europejskiego. JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki jest członkiem Rady Programowej Kongresu.

Kongres, jak co roku, złożony jest z kilku ścieżek tematycznych, w ramach których organizowane są poszczególne sesje i wydarzenia. Nie zabraknie tematów związanych z innowacjami w medycynie, turystyce, nanotechnologiach, energetyce i multimediach.

Wśród zaplanowanych wydarzeń  jest m.in.  panel „Współczesne wyzwania telemedycyny – prawo, ekonomia, zdrowie”, który odbędzie się 14 października w godzinach 9.00-11.00. Jednym z zaproszonych ekspertów jest prof. dr hab. n. med. Aleksander R. Sieroń, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Konsultant Wojewódzki w zakresie angiologii. Tego dnia w godz. 14.00-16.00 odbędzie się także panel „Medycyna Przyszłości” z udziałem prof. dr hab. n. med. Lecha Cierpki, kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Konsultanta Krajowego w dziedzinie transplantologii klinicznej.

Organizatorzy docenili także rolę, jaką w kształtowaniu biznesu odgrywają studenci. „Future Entrepreneurs” to specjalny cykl spotkań studentów z inspirującymi postaciami świata, biznesu i nauki w ramach V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. Formuła tych spotkań to 25/25 (25 minut prelekcji i 25 minut na dyskusję z publicznością); pozwoli ona na wymianę poglądów pomiędzy zaproszonymi gośćmi i uczestnikami. Spotkania będą odbywały się przez cały drugi i trzeci dzień Kongresu. Wydarzenie to dedykowane jest wszystkim ambitnym i zaangażowanym młodym ludziom, którzy dbają o swój rozwój oraz są zainteresowani tematyką przedsiębiorczości. Dzięki elastycznej formule spotkań, studenci będą mieli możliwość swobodnej wymiany poglądów i dyskusji z zaproszonymi gośćmi.

 
[Przesłano przez: Agata Kalafarska]