Blisko 90 dziennikarzy medycznych z całej Polski wzięło udział w odbywającej się 25 września br.  w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach XIV Ogólnopolskiej Konferencji  „Polka w Europie”.

To największa Konferencja edukacyjna dla polskich mediów, organizowana cyklicznie od 2002 roku. Jej pomysłodawcą i inicjatorem jest Stowarzyszenia „Dziennikarze dla Zdrowia”, zrzeszające dziennikarzy zajmujących się profilaktyką i ochroną zdrowia. SUM był patronem merytorycznym spotkania, a JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki objął Konferencję honorowym patronatem. Tematem przewodnim konferencji była "Medycyna XXI wieku - dokąd zmierzamy? Nowatorskie metody leczenia: diagnostyka, chirurgia, farmakoterapia, rehabilitacja".

W spotkaniu wzięli udział m.in. Wicewojewoda województwa śląskiego Gabriela Lenartowicz, JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej dr Jacek Kozakiewicz, Prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej Piotr Brukiewicz, Dyrektor Nadzoru nad Systemami Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Ireneusz Ryszkiel, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, Dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej Mieczysław Wołosz oraz zastępca Dyrektora Magdalena Biela, Prorektorzy SUM prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik oraz prof. dr hab. n. med. Jan Duława, Kanclerz Uczelni dr n. o zdr. Bernadeta Kuraszewska, Dziekani Wydziałów SUM oraz Dyrektorzy szpitali klinicznych.

Wśród prelegentów byli m.in. Prorektor ds. Studiów i Studentów, kierownik Katedry i Zakładu Fizjologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierownik Katedry Zdrowia Kobiety WNoZ SUM prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta, Prodziekan WNoZ, kierownik Zakładu Filozofii WNoZ SUM dr hab. n. hum. Lesław Niebrój, kierownik Zakładu Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości Katedry Patofizjologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM, Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa z Kliniki i Katedry  Neurologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM oraz dr n. med. Dariusz Jorg, Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii SPSK SUM i p.o. Dyrektora SP Centralnego Szpitala Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM.

Podczas wizyty w Śląskim Uniwersytecie Medycznym dziennikarze mieli także  okazję zapoznać się z infrastrukturą Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, odwiedzić Katedrę i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, Centrum Medycyny Doświadczalnej oraz Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii SUM. W Zakładzie Aktywności Adaptowanej i Sportu chętni mogli skorzystać z badań profilaktycznych, porad dietetycznych i kosmetycznych, masażu oraz zajęć fitness.

Celem odbywającej się co roku Konferencji jest zaznajomienie uczestników z systemami ochrony zdrowia w innych krajach, edukacja i profilaktyka, popularyzacja wiedzy o nowoczesnych metodach i kosztach leczenia, w szczególności chorób cywilizacyjnych. Takie spotkania przedstawicieli prasy ogólnopolskiej i regionalnej, oraz stacji radiowych i telewizyjnych z całej Polski sprzyjają nawiązaniu nowych kontaktów, co owocuje efektywnym dotarciem do opinii publicznej i powoduje wzrost świadomości społecznej w zakresie zdrowia. Tematy poruszane w czasie Konferencji  „Polka w Europie” i wnioski z dyskusji znajdują odzwierciedlenie w artykułach prasowych, audycjach radiowych i programach telewizyjnych uczestniczących w Konferencji dziennikarzy.

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]