Prof. Joanna Lewin-Kowalik

6 września 2015 r. prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik - Prorektor ds. Studiów i Studentów, kierownik Katedry i Zakładu Fizjologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM została Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego. PTBUN prowadzi działalność popularyzatorską w celu zaznajomienia społeczeństwa z zagadnieniami neurobiologii m. in. poprzez coroczne imprezy otwarte w ramach Światowego Tygodnia Mózgu, organizuje i popiera działania zmierzające do rozwoju badań i prac naukowych nad układem nerwowym, upowszechnia osiągnięcia naukowe i reprezentuje polską neurobiologię w kraju i za granicą.

Prof. Joanna Lewin-Kowalik od września 2014 r. pełni także funkcję Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, a od sierpnia br. jest jednym z ekspertów biorących udział w pracach Zespołów Ekspertów oceniających wnioski w konkursach Narodowego Centrum Nauki.

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]