W dniach 17-18 września 2015 roku w Zabrzu w Hotelu Diament odbyła się  II Konferencja Zdrowia Publicznego Państw Grupy Wyszehradzkiej współorganizowana przez Wydział Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz śląski oddział Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

Tematyka Konferencji obejmowała problemy związane z dostosowaniem założeń zdrowia publicznego do wymagań społeczeństw państw Grupy Wyszehradzkiej, jak również roli społeczeństwa w określeniu celów i działań w obszarze zdrowia publicznego. Dużym zainteresowaniem wśród uczestników cieszyły się nie tylko sesje tematyczne ale również przygotowane warsztaty dotyczące: tworzenia umiejętności samokontroli oraz samozarządzania wśród pacjentów z chorobami  przewlekłymi oraz strategii zapobiegania nierówności zdrowotnych  w grupie państw V4.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Prof. Przemysław Jałowiecki, Prezydent miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik oraz Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego.

Konferencja została otwarta przez Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Dr hab. n. farm. Elżbietę Grochowską – Niedworok. Słowa powitalne wygłosili również Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik oraz Prorektor SUM ds. Klinicznych  Dr hab. n. med. Damian Czyżewski.

W spotkaniu wzięły udział europejskie osobistości z dziedziny Zdrowia Publicznego: Beata Małecka-Libera – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,  Dr Bernd Rechel - European Observatory on Health Systems and Policies, London School of Hygiene & Tropical Medicine, Dr Iveta Nagyova – Prezes Słowackiego Stowarzyszenia Zdrowia Publicznego  (SAVEZ),  Przewodnicząca sekcji chorób przewlekłych Europejskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego (EUPHA), Uniwersytet Safarika w Koszycach,  Prof. Dr Ulrich Laaser – były przewodniczący Stowarzyszenia Szkół Zdrowia Publicznego Regionu Europejskiego (ASPHER), Uniwersytet w Bielefeld, Szkoła Zdrowia Publicznego w Belgradzie,  Prof. dr hab. n. med. Mirosław J. Wysocki  - Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH, Konsultant Krajowy w dziedzinie Zdrowia Publicznego, Prof. dr hab. n. med.  Andrzej M. Fal – Prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, Profesor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH,  Profesor wizytujący na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, Wydziału Nauk o Zdrowiu,  Katedry Zdrowia Publicznego.

dr n. ekon. Magdalena Syrkiewicz-Świtała
Zakład Ekonomiki i Zarzadzania w Ochronie Zdrowia
Wydział Zdrowia Publicznego
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]