Na Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytety Medycznego w Katowicach dnia 18 września 2015 roku gościł prof. Ulrich Laaser, dr med., D.T.M. & H., M.P.H. ze Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu w Bielefeld oraz Szkoły Zdrowia Publicznego w Belgradzie.

Wizyta miała związek z faktem przystąpienia Wydziału Zdrowia Publicznego w 2014 roku do Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Zdrowia Publicznego (ASPHER), które prof. Laaser reprezentował w charakterze Ambasadora. Celem wizyty było omówienie bazy dydaktycznej oraz programów nauczania Wydziału. W jej trakcie gość odwiedził jednostki organizacyjne WZP – oprócz mieszczących się w głównej siedzibie Wydziału w Bytomiu przy ul. Piekarskiej, także Zakład Żywienia Człowieka w Zabrzu-Rokitnicy oraz Katedrę i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych mieszczące się w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu, przy ul. Stefana Żeromskiego.

Podczas wizyty Ambasador ASPHER odbył szereg rozmów z władzami i pracownikami Wydziału, w trakcie których omówiono perspektywy rozwoju jednostki, a także możliwości i oczekiwania w zakresie możliwie najszerszego włączenia się WZP w sieć współpracy naukowej i dydaktycznej z innymi członkami Europejskiej Stowarzyszenia Szkół Zdrowia Publicznego. Profesor Laaser wygłosił także odczyt w ramach jednej z sesji plenarnych odbywającej się w tym samym czasie w Zabrzu, współorganizowanej przez Wydział Zdrowia Publicznego, Drugiej Konferencji Zdrowia Publicznego Państw Grupy Wyszehradzkiej.

Dr n. hum. Piotr Romaniuk
Zakład Polityki Zdrowotnej
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]