21 września 2015 r odbyło się oficjalne otwarcie pierwszego w województwie śląskim Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia. Inwestycja kosztowała blisko 20 mln  zł.

W uroczystości uczestniczył m.in. Minister Zdrowia prof. Marian Zembala, JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Małgorzata Mańka-Szulik - Prezydent Zabrza, Adam Konka - Prezes Zarządu Kardio-Med Silesia, oraz liczni przedstawiciele władz samorządowych, nauki i biznesu.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca oraz Kardio-Med Silesia łączy porozumienie o współpracy obejmujące m.in. przygotowywanie oraz realizację wspólnych projektów i  prac naukowo-badawczych w ramach programów Unii Europejskiej oraz programów krajowych, prowadzenie badań testowych nowych technologii, urządzeń, narzędzi chirurgicznych, transfer wyników badań oraz innowacji technicznych i technologicznych, a także  działalność szkoleniową i edukacyjną.

W budynku Kardio-Medu będzie mieścił się Zakład Zdrowia Środowiskowego Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu SUM.

„To nie będzie jedyna aktywność Uniwersytetu w Kardio-Med. Silesia. Włączymy się
i zaangażujemy również w inne projekty, do których będziemy chcieli - co pragnę podkreślić -  przyciągnąć młodych ludzi, młodych naukowców, doktorantów, którzy tutaj będą mieli szansę spełnić się i zrealizować swoje naukowe marzenia”
– zapewnił JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki.

W swoim przemówieniu JM Rektor SUM podkreślił także  niezwykle szybkie tempo prac - kamień węgielny pod obiekt wmurowano wiosną ubiegłego roku.

Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia będzie nowoczesnym ośrodkiem nauki, rozwoju i wdrażania innowacyjnych technologii  w medycynie, zwłaszcza w obszarze sercowo-naczyniowym. Funkcjonowanie ośrodka będzie skoncentrowane na następujących obszarach działalności:

  • Tworzenie możliwości do opracowania, testowania oraz transferu nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań w branży medycznej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów związanych z leczeniem chorób serca, układu krążenia, onkologii i chorób wieku podeszłego,
  • Stymulowanie rozwoju nowych, innowacyjnych podmiotów gospodarczych działających w branży medycznej,
  • Rozwój współpracy pomiędzy instytucjami naukowo- badawczymi i przedsiębiorstwami działającymi w branży medycznej,
  • Poprawa standardów leczenia w zakresie chorób serca, układu krążenia i chorób wieku podeszłego wynikająca z rozwoju nowoczesnych technologii,
  • Stworzenie przestrzeni do prowadzenia wielokierunkowych badań z zastosowaniem nowoczesnych technologii, innowacyjnych rozwiązań wraz z transferem wiedzy w medycynie,
  • Prowadzenie działalności edukacyjnej związanej z profilem działalności jednostki,
  • Tworzenie w ramach współpracy Wieloośrodkowej „Narodowego Centrum Telemedycyny”

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

W budynku mieszczą się m.in.: Centrum Rozwoju Technologii Medycznych, Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej i Izolowanych Tkanek i Narządów, Laboratorium Genomiki, Laboratorium Testowo-Wdrożeniowe Nowych Technologii i Rozwiązań Medycznych oraz Laboratorium Zagrożeń Środowiskowych i Cywilizacyjnych. W Śląskim Parku Technologii Medycznych możliwe będzie prowadzenie badań przedklinicznych i klinicznych w zakresie kardiologii, kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii, onkologii, diabetologii, geriatrii, genomiki, a także chorób środowiskowych i cywilizacyjnych. 

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]