Logo SUM

16 września br. Prezydent RP Andrzej Duda wręczył nominację profesorską dr hab. n. med. Dariuszowi Szurlejowi. Profesor Dariusz Szurlej jest kierownikiem Katedry i Kliniki  Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM zlokalizowanej w SPSK Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca.

Tematyka badawcza, która szczególnie interesuje Profesora to: nowe techniki znieczulania w kardiochirurgii, mechaniczne wspomaganie krążenia, nowe techniki krążenia pozaustrojowego, pomostowanie naczyń wieńcowych bez użycia krążenia pozaustrojowego (OPCAB), zagadnienia monitorowania stanu anestezji, specyfika anestezji brytyjskiej, sposoby zwalczania bólu okołooperacyjnego i przewlekłego, zastosowanie anestezji regionalnej w kardiochirurgii, nowe techniki monitorowania układu krążenia w kardiochirurgii.

Od sierpnia 1991 do września 1992 pracował jako anestezjolog w Thanet General Hospital w Margate (Kent) w Wielkiej Brytanii; od maja 1994 do sierpnia 1997 – w Queen Elizabeth the Queen Mother Hospital w Wielkiej Brytanii. Kolejne szkolenia z zakresu kardioanestezji i intensywnej terapii odbył w Zentralkrankenhaus Links der Wesser (Brema 1998) i z zakresu kardioanestezji w zabiegach pomostowania naczyń wieńcowych bez użycia krążenia pozaustrojowego (OPCAB) w Columbia Hospital w Milwaukee i Buffalo General Hospital (1999).

(tekst na podstawie:  CDDMiF)

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]