Logo SUM

Na podstawie art. 7 ust. 8 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2015 z dnia 2 września 2015 r. Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Grupy eksperckiej ds. Postaci Leku i Leków Aptecznych Komisji Farmakopei, Prezes Urzędu Rejestracji Pan Grzegorz Cessak powołał dr n. farm. Lucynę Bułaś,  wykładowcę z Zakładu Technologii Postaci Leku Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu SUM na członka ww. Grupy. 


[Przesłano przez: Agata Kalafarska]