Uniwersytet Licealisty

Chcesz sprawdzić czy studia medyczne to dobry wybór? Wybierz się na Uniwersytet Licealisty! To unikatowa propozycja przygotowana przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach z myślą o licealistach, którzy zastanawiają się nad podjęciem studiów na kierunkach medycznych lub farmaceutycznych.

 Jako pierwszy, Uniwersytet Licealisty uruchomił Wydział Lekarski w Katowicach. Prowadzony od dwóch lat program spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Tylko w tym roku o 40 miejsc walczyło prawie stu kandydatów. Popularność programu sprawiła, że Uniwersytety Licealisty powstały przy wszystkich wydziałach uczelni. W poniedziałek (14 września br. )ruszył nabór na  Wydziałach:  Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Nauk o Zdrowiu w Katowicach i Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.

Uniwersytet Licealisty to projekt edukacyjny  skierowany do  uczniów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu i farmacji.

Do programu mogą przystąpić uczniowie drugiej i trzeciej klasy liceum, które zawarło porozumienie z SUM w zakresie sprawowania opieki merytorycznej. W tej chwili współpracę z uczelnią  podjęło już blisko 50 placówek i wciąż zgłaszają się kolejne. (pełna lista dostępna jest na stronie  http://sum.edu.pl/rekrutacja-2014-2015/szkoly).

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu na licealistów czeka 30 miejsc. W ramach zajęć UL słuchacze dowiedzą się m.in. jak dbać o zdrowie własne i o zdrowie drugiego człowieka, zapoznają się z procedurami  diagnostycznymi i terapeutycznymi w zakresie radiologii i radioterapii oraz wezmą udział w treningu niepełnosprawnych sportowców, np.:  rugby na wózkach.

Na Wydziale Zdrowia Publicznego i Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej dla uczniów przygotowano po 20 miejsc. Zajęcia prowadzone na Wydziale Zdrowia Publicznego będą dotyczyć m.in. profilaktyki chorób nowotworowych, tajników sprawnej komunikacji i oceny jakości żywności. Odbędą się także warsztaty praktyczne z dietetyki (w tym z podstaw technik  kuchni molekularnej). Z kolei licealiści zainteresowani nauką na Wydziale Farmaceutycznym zapoznają się z takimi dziedzinami wiedzy jak: fizjologia człowieka, biochemia, genetyka i biotechnologia czy chemia organiczna.

Zajęcia prowadzone będą przez cały rok szkolny przez wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych SUM. 

Ale to nie wszystko!

Każdy z uczestników Uniwersytetów Licealisty prowadzonych w SUM może przystąpić do egzaminu końcowego organizowanego przez Uczelnię w formie Konkursu Ogólnopolskiego i zdobyć dodatkową liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na studia, co pozwoli na uzyskanie wyższej lokaty na liście rankingowej.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska]