Pracownicy Katedry i Zakładu Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu SUM: dr n. med. Paweł Ramos oraz prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa zdobyli nagrodę II stopnia za pracę pt. Badanie wpływu temperatury i czasu sterylizacji na generowanie wolnych rodników w podłożu unguentum ophthalmicus z wykorzystaniem spektroskopii EPR-optymalizacja procesu”.

Pawel Ramos certyfikat
Praca ta została zaprezentowana w trakcie Kongresu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "FARMACJA 21 Farmaceuci w ochronie zdrowia", który odbył się 11 września we Wrocławiu.
Dr n. med. Magdalena Zdybel z Katedry i Zakładu Biofizyki WFzOML SUM otrzymała I nagrodę za prezentację plakatową podczas Kongresu PTFM zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej w dniach 3-5.09.2015 w Warszawie.

 

Magdalena Zdybel certyfikat

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]