Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała

Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała, kierownik Oddziału Klinicznego Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM, Pełnomocnik Rektora ds. programów rozwojowych i innowacji, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość odbyła się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Order  - w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wręczył Wojewoda Śląski Piotr Litwa.

To drugie pod względem precedencji polskie państwowe odznaczenie cywilne, nadawane za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska]