Logo MNiSW

Informujemy o rozpoczęciu 5. edycji konkursu na realizację projektów w ramach programu „Iuventus Plus” ogłoszonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program istnieje od 2010 r. Wspiera finansowo badania naukowe prowadzone przez wybitnych młodych naukowców, w tym studentów, którzy do dnia złożenia wniosku nie ukończyli 35. roku życia.

Kandydaci muszą być głównymi autorami tekstów opisujących wyniki dotychczasowych badań opublikowanych bądź przyjętych do publikacji w czasopismach ujętych w aktualnym wykazie Journal Citations Report (JCR) lub European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Z programu mogą skorzystać badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki. Zgłaszane projekty mogą inicjować nowe badania lub stanowić kontynuację prac. Pojedynczy grant wyniesie maksymalnie 300 tys. zł.

Szczegółowe informacje na temat warunków, które muszą spełnić kandydaci ubiegający się przyznanie dofinansowania w wyniku ogłoszenia niniejszego konkursu znajdują się na stronie internetowej MNiSW - https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/iuventus-plus-ogloszenie-konkursu-w-2015-r.html.

Do konkursu można zgłaszać się do 30 października 2015 r.

 
[Przesłano przez: Patrycja Obłój]