Medal

Uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego prof. dr hab. n. med. Damian Kusz, kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM, został jednogłośnie wybrany Przewodniczącym Ogólnopolskiej Kapituły przyznającej najwybitniejszym lekarzom tej specjalizacji w kraju i za granicą Odznaczenie „Zasłużony dla Polskiej Ortopedii i Traumatologii”. Odznaczenie to jest przyznawane jako wyraz szczególnego uznania za wybitne osiągnięcia w tej dziedzinie.

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]