Logo SUM

Praca pt. ” The immunophenotypes of blast cells in B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia:  How different are they from their normal counterparts?", której pierwszym autorem jest dr n. med. Łukasz Sędek,  specjalista w  Katedrze i Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM, kierowanej przez prof. Tomasza Szczepańskiego, została wybrana najlepszą pracą z zakresu cytometrii klinicznej 2014-2015. Praca ta zostanie zaprezentowana podczas najbliższego kongresu European Society of Clinical Cell Analysis (ESCCA).

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]