Logo Lider

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju powołał dr hab. n. o zdr. inż. Aleksandra Owczarka, kierownika Zakładu Statystyki Katedry Analizy Instrumentalnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na eksperta uczestniczącego w obradach Zespołu Kwalifikacyjnego w ramach programu LIDER VI.

Zespół do końca września przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z Wnioskodawcami i będzie podejmował decyzję o rekomendacji finansowania wniosku.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska]