Logo SUM

UWAGA STUDENCI!!!

Informujemy, iż zostały zawarte kolejne Umowy ramowe w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, tym razem pomiędzy:
1. Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie, z siedzibą przy ul. Bialskiej 104/118, 42-202 Częstochowa,
2. Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, z siedzibą przy ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów.

Jednocześnie przypominamy, że podstawą odbycia praktyk jest wydane przez poszczególne Wydziały Uniwersytetu i zaakceptowane przez jednostki przyjmujące na praktykę, skierowanie studenta na praktykę, zawierające proponowany termin jej realizacji oraz program praktyki.

Wykaz wszystkich podmiotów leczniczych, z którymi Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zawarł umowy ramowe w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych można znaleźć w zakładce Student/Dział ds. Karier i Promocji/Partnerzy SUM w zakresie praktyk.


[Przesłano przez: A. Wilk]