Informujemy, że do 2 kwietnia 2014 trwa nabór wniosków w ramach II międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu Infect-ERA. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób zakaźnych.

 

Celem konkursu jest wsparcie międzynarodowych badań translacyjnych w zakresie chorób zakaźnych człowieka. Udział w konkursie mogą brać międzynarodowe konsorcja badawcze, składające wnioski w co najmniej jednym z następujących tematów:

  • ocena roli komensalnych organizmów roślinnych w homeostazie i patogenności mikroorganizmów chorobotwórczych oraz wyjaśnienie w jaki sposób organizmy komensalne i probiotyki mogą być stosowane do zapobiegania i leczenia zakażeń;
  • opracowanie i zastosowanie nowych technik do badań początkowych etapów procesu infekcji.

Uwaga! Zagadnienia związane z HIV/AIDS, wirusowym zapaleniem wątroby typu B/C, malarią i gruźlica są wyłączone z zakresu tematycznego tego konkursu.
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: https://www.submission-infect-era.eu/
Planowany termin naboru wniosków krajowych – grudzień 2014.
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 0,5 mln euro.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest utworzenie konsorcjum złożonego z przynajmniej 3 partnerów z 3 różnych krajów UE lub krajów stowarzyszonych, w tym 1 przedsiębiorcy.

Więcej informacji na stronach internetowych:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/infect-era/aktualnosci/art,2577,infect-era-otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-jtc-2014.html
https://www.submission-infect-era.eu/index.php?index=51

 
[Przesłano przez: Sabina Wejner]