Informujemy, że rozpoczęła się III edycja międzynarodowego konkursu na projekty naukowe, organizowanego w ramach programu ERA-NET NEURON II. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu neurologii.

 

Termin nadsyłania wniosków mija 10 marca 2014.

Celem konkursu Neuron II jest wsparcie międzynarodowej współpracy badawczej w zakresie tematyki związanej z procesami zapalnymi tkanki nerwowej. Szczególnie pożądane są projekty interdyscyplinarne i translacyjne. Zakres tematyczny zgłaszanych projektów powinien obejmować: 

  • badania roli procesów zapalnych w patogenezie i/lub etiologii chorób nerwowych;
  • badania w celu opracowania nowatorskiej strategii diagnostyki, terapii i procedur rehabilitacyjnych chorób, dla których procesy zapalne tkanki nerwowej stanowią istotną część patologii.

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: https://www.pt-it.de/ptoutline/application/NEURON7
Nabór wniosków krajowych planowany jest na grudzień 2014.
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 0,5 mln euro.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest utworzenie konsorcjum złożonego z przynajmniej 3 partnerów z 3 różnych krajów UE lub krajów stowarzyszonych, w tym 1 przedsiębiorcy.

Więcej informacji znajduje się na stronach internetowych:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/neuron-ii/aktualnosci/art,2491,era-net-neuron-ii-otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-jtc-2014.html
http://www.neuron-eranet.eu/en/520.php


[Przesłano przez: Sabina Wejner]