W dniu 20 czerwca 2015 r. odbyła się III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „W przestrzeni stresu i lęku” organizowana przez Katedrę i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej SUM oraz Stowarzyszenie Wspierania Wiedzy Medycznej.

Tym razem hasło przewodnie spotkania naukowego: „Zrozumieć drugiego człowieka. Empatia w medycynie i komunikacji społecznej.” wzbudziło niezwykłe zainteresowanie, które miało swój konkretny wymiar w postaci ponad 220 uczestników. Wśród nich licznie reprezentowani byli pracownicy naukowi, lekarze, pielęgniarki i farmaceuci, psycholodzy i pedagodzy a także reprezentanci innych zawodów.

Stałą formułą konferencji z tego cyklu jest możliwość uczestnictwa każdego zainteresowanego, niezależnie od jego naukowego cenzusu, co nie tylko nie wpływa na poziom naukowy, lecz zmusza do szczególnej troski o komunikatywność przekazu. Dorobkiem konferencji jest kolejna monografia, tym razem poświęcona empatii, dostępna w ponad 30 bibliotekach naukowych w Polsce oraz u organizatora. Wcześniejsze monografie są już dostępne w Internecie.

Rosnące zainteresowanie cyklicznymi konferencjami potwierdza uczestnictwo osób z różnych regionów kraju. Warto podkreślić, że poza śląskim środowiskiem medycznym, w konferencji uczestniczyła delegacja z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu a także osoby zainteresowane z Krakowa, Dąbrowy Tarnowskiej, Tarnowa, Dębicy, Zakopanego, Rabki i Wrocławia.

Uczestnicy podkreślali nie tylko wartość naukową spotkania, lecz także jego szczególny ładunek emocjonalny inspirujący do dyskusji i głębokich przemyśleń.

Organizatorzy zapraszają na kolejną konferencję z tego cyklu, która odbędzie się w dniu 4 czerwca 2016 r. w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49.

Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]