Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poszukuje koordynatora merytorycznego strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG.Szczegółowy opis programu oraz dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie:
http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo---biostrateg/aktualnosci/art,2566,poszukujemy-koordynatora-merytorycznego-strategicznego-programu-badan-naukowych-i-prac-rozwojowych-srodowisko-naturalne-rolnictw.html.
Nabór zgłoszeń trwa do dnia 14 lutego 2014 r.


[Przesłano przez: Anna Petri]