19 czerwca br. w Auli im. prof. Witolda Zahorskiego odbyła się uroczysta Rada Wydziału Lekarskiego w Katowicach, wieńcząca obchody  jubileuszu 40-lecia powstania Wydziału.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili: Minister Zdrowia prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Beata Małecka-Libera, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki, JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski, Kanclerz SUM dr n. o zdrowiu Bernadeta Kuraszewska, Poseł RP Jerzy Ziętek, Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej  Zyta Kaźmierczak-Zagórska, Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Jolanta Pietrzak-Wolny, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Tadeusz Donocik, przedstawiciel Urzędu Miasta w Katowicach, Dziekan Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dr hab. n. med. Maria Dudziak, Prodziekan ds. organizacyjnych, programu studiów i kształcenia na kierunku lekarskim Collegium Medicum UJ prof. dr hab. n. med.  Paweł Stręk, Prodziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym  prof. dr hab. n. med. Andrzej Stepulak, Prodziekan ds. studiów w języku angielskim Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzej Hendrich, przedstawiciele Władz Wydziałów SUM, Dyrektorzy szpitali klinicznych SUM oraz pracownicy i studenci Wydziału Lekarskiego w Katowicach.

Obecnych na uroczystości gości powitał Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Jan E. Zejda, który następnie przedstawił historię powstania i rozwoju Wydziału. Następnie głos zabrał JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki. W swoim wystąpieniu  podziękował za zaangażowanie i wkład w rozwój Wydziału „Sukces Wydziału, jego dynamiczny rozwój i dzisiejsza pozycja na mapie polskiej medycyny jest sukcesem ludzi, którzy go tworzyli. Na przestrzeni lat takich osób - mistrzów i nauczycieli dla kolejnych pokoleń - było i jest bardzo wielu” - podkreślił prof. Przemysław Jałowiecki. 

Minister Zdrowia prof. Marian Zembala, gratulując jubileuszu Wydziału,  podkreślał rolę medycyny akademickiej mówiąc, że „nauka zawsze była ważna i będzie ważna”.  Swoimi wspomnieniami związanymi z Wydziałem podzieliła się z zebranymi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Beata Małecka-Libera, absolwentka Wydziału Lekarskiego w Katowicach.

Po wystąpieniach zaproszonych gości głos zabrał prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała, Dziekan Wydziału w latach 1989-1990, który przedstawił najważniejsze momenty z historii Wydziału. W imieniu studentów wystąpił Przewodniczący Wydziałowego Samorządu Studenckiego WLK Michał Kosowski.

Podczas uroczystej Rady Wydziału JM Rektor SUM  wręczył również dyplomy osobom, które uzyskały stopień doktora habilitowanego:

  •          dr hab. n. med. Michałowi Arkuszewskiemu
  •          dr hab. n. med. Ireneuszowi Bieleckiemu
  •          dr hab. n. med. Piotrowi Buszmanowi
  •          dr hab. n. med. Czesławowi Chowańcowi
  •          dr hab. n. med. Agnieszce Gorzkowskiej
  •          dr hab. n. med. Ewie Jamroz
  •          dr hab. n. med. Stanisławowi Kwiekowi
  •          dr hab. n. med. Krzysztofowi Nowosielskiemu
  •          dr hab. n. med. Kazimierzowi Widence
  •          dr hab. n. med. Aleksandrowi Żurakowskiemu

Uroczystość zakończyło tradycyjne Gaudeamus, które odśpiewał student VI roku Jakub  Sazanów-Lubelski.

Wieczorem, w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia odbył się koncert z okazji jubileuszu 40-lecia Wydziału Lekarskiego w Katowicach. Goście wysłuchali  koncertu fortepianowego f-moll op. 21 Fryderyka Chopina oraz  VII Symfonii d-moll op. 70 Antoniego Dvoraka.

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]