Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zakończył I edycję warsztatów z komunikacji dla przyszłych lekarzy. Wzięło w nich udział 60 studentów kierunków lekarskich dwóch Wydziałów Uniwersytetu. 

Realizacja warsztatów możliwa była dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Warsztaty  zostały zrealizowane i sfinansowane w całości w ramach projektu „Jak rozmawiać żeby dobrze leczyć? Warsztaty komunikacji i staże dla przyszłych lekarzy” realizowanego w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach warsztatów studenci mieli 15 godzin warsztatów i 10 godzin zajęć symulacyjnych.

Tematyka zajęć warsztatowych i symulacyjnych obejmowała:

 •          komunikację werbalną, zasady skutecznego porozumiewania się, błędy w komunikacji,
 •          komunikację niewerbalną, mowę ciała, rolę tonu głosu, dotyku i kontaktu wzrokowego z pacjentem, granice indywidualne,
 •          podstawowe techniki terapeutyczne w budowaniu przymierza terapeutycznego z pacjentem i pozyskaniu go do współpracy,
 •          pracę z pacjentem niewspółpracującym, roszczeniowym, agresywnym,
 •          komunikację z pacjentem dziecięcym:
  nawiązywanie kontaktu z dzieckiem
  dostosowane do jego wieku, potrzeb rozwojowych i poznawczych,
 •          zasady komunikacji w sytuacjach trudnych,
 •          pracę z pacjentem (dorosłym/dzieckiem) chorym terminalnie, zasady  przekazywania niekorzystnego rokowania, rozpoznania,
 •          budowanie i zarządzanie zespołem, współpracę w grupie, rozwiązywanie konfliktów,
 •          radzenie sobie ze stresem, zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

           

Do części symulacyjnej z wykorzystaniem infrastruktury CDiSM (przygotowanie sprzętu i symulatorów, przygotowanie scenariuszy symulacyjnych pod kątem medycznym oraz wcielenie się w rolę pacjenta) byli zaangażowani pracownicy Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.

Dla 54 studentów którzy ukończyli warsztaty i otrzymali najwyższą liczbę punktów zostały przewidziane płatne staże w szpitalach klinicznych SUM oraz w gliwickim hospicjum, w okresie wakacyjnym. Studenci będą mogli wykorzystać nabyte podczas warsztatów umiejętności komunikacyjne głównie na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych. 

W związku z dużym zainteresowaniem tematyką komunikacji wśród studentów medycyny Uczelnia zamierza przeprowadzić kolejne edycje warsztatów komunikacyjnych dla studentów ostatniego roku kierunków lekarskich, z poszerzeniem o kierunek lekarsko-dentystyczny. W celu pozyskania funduszy na warsztaty SUM planuje udział w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]