16 czerwca przed Zakładem Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu Wydziału Nauk o Zdrowiu, w obecności Dyrektora Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach mgr inż. Mieczysława Wołosza oraz Zastępcy Dyrektora mgr inż. Magdaleny Bieli, Władz Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierownika Zakładu i przedstawicieli studentów, zasadzono egzemplarz drzewa Carpinus betulus (grab pospolity) , które zostało podarowane Pani Dziekan WNOZ prof. Violetcie Skrzypulec-Plincie podczas odbywającej się w Katowicach „V Międzynarodowej Konferencji Zieleń Miejska Katowice 2015” przez właściciela  czeskiej firmy Arboeko – Pana Stanislava Fleka.

Konferencja, podczas której Prof. Violetta Skrzypulec-Plinta wygłosiła wykład pt. „Kobieta niepełnosprawna i jej otoczenie”,  odbywała się w dniach 11-12 czerwca br.  

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]