Logo Katowic

9 czerwca 2015 r. JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, wziął udział w uroczystej sesji Rady Miasta Katowice z okazji 25. rocznicy reaktywacji samorządu terytorialnego w Polsce, która odbyła się w Międzynarodowym  Centrum Kongresowym.

Referat na temat przepisów samorządowych i ich zmian na przestrzeni lat wygłosił Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Czesław Martysz. Następnie głos zabrał Piotr Uszok, Prezydent Miasta Katowice w latach 1998-2014 oraz obecnie urzędujący Prezydent – Marcin Krupa.

Radni Rady Miasta przyjęli  także specjalne oświadczenie, w którym  złożyli „wyrazy głębokiego uznania i podziękowania dla wszystkich samorządowców, dzięki którym w minionych 25. latach możliwe było zbudowanie Katowic jako miasta przyjaznego mieszkańcom, miasta metropolitalnego, miasta godnego do sprawowania roli stolicy województwa śląskiego.”

W zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, Katowice współpracują m.in. ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym. W tej  ramach współpracy prowadzone są m.in. akcje prowadzące do poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców.

 
[Przesłano przez: Agata Kalafarska]